Bạn có biết ThinkPad huyền thoại được người Nhật làm ra?

D
Replies: 0
Chiếc máy tính đen đen, vuông vuông được lấy cảm hứng từ hộp cơm của người Nhật. ThinkPad được phát triển tại chi nhánh Yamatao của IBM ở Nhật. Người lãnh đạo chi nhánh này còn được xem là cha đẻ của ThinkPad là Arimasa Naitoh. (đứng kế mình trong hình).

1601944173932.png
 
Top