Tỷ lệ phân bố tài sản trên toàn cầu năm 2019

D
Replies: 0
1602433618919.png


Theo số liệu thống kê từ Credit Suisse năm 2019, Mỹ là quốc gia giàu nhất thế giới khi nắm giữ gần 30% tổng số tài sản trên toàn cầu và bỏ xa các quốc gia khác. Tiếp đó, duy chỉ tổng số tài sản của các quốc gia châu Á cộng lại mới có thể nhỉnh hơn cường quốc đứng đầu trên khi sở hữu khoảng 39% số tài sản toàn cầu. Bên cạnh đó, những khu vực kém phát triển cũng được thể hiện khá rõ, có thể kể đến châu Phi và Mỹ Latinh khi số tài sản mà 2 khu vực này nắm giữ lần lượt chỉ ở mức 1,14% và 2,75%.

1602433639847.png
 
Top