Tổng hợp phim đang chiếu rạp: Honest Thief, Pawn, Coco,...

D
Replies: 1
1602433101418.png


Cuối tuần rồi, mời các bạn tham khảo một số phim mới đang chiếu rạp để có thể sắp xếp thời gian đi xem cùng gia đình và người thân nhé! Qua đó các bạn cũng cần lưu ý đeo khẩu trang khi ra địa điểm công cộng, tuân thủ các biển pháp y tế ngừa COVID-19 nếu cần.
 
Top